По-безопасни водни площи за нашите деца

По-безопасни водни площи за нашите деца

УДАВЯНЕТО (ВОДЕН ТРАВМАТИЗЪМ) - ГЛОБАЛНИЯТ “УБИЕЦ”
     Според Световната здравна организация (WHO) всяка година близо 360 000 души се давят - над 90% от тях в страни с ниски и средни доходи. Повече от половината от тези смъртни случаи са сред хора под 25 години, като децата  са изправени пред най-голям риск. Удавянето е третата водеща причина за смърт в световен мащаб. Позовавайки се на направените заключения от доклада, децата, мъжете и хората с повишен достъп до вода са изложени на най-голям риск от удавяне. Глобалните оценки могат значително да подценят реалния проблем на общественото здраве, свързан с удавянето.

     В предвид факта, че България има близо1 000 км. брегова ивица /Черно море и р. Дунав/ над 3 000 вътрешни водоеми, недостатъчен брой охраняеми къпални места особено в малките селища, както и ниска плувна култура на населението, броят на инцидентите с фатален край се нарежда на 2-ро място след тези по пътищата.  Средногодишно 116 човека загиват в следствие на удавяне. От тях 13 са деца до 17 год. възраст.