"КАЙТ БАР"

ЕСТЕСТВО НА РАБОТАТА

Да бъдеш спасител не е като никоя друга работа, която си имал. Плажните спасители защитават живота и здравето на посетителите на плажни ивици на морския бряг. Те са отговорни за прилагането на правилата за безопасност и реагиране при възникнали извънредни ситуации в водна среда. Опазването на живота и здравето на плажуващите в акваторията на плажа, както и на брега е просто още един работен ден. Това изисква умения, физическа годност, работа в екип и вземане на животоспасяващи решения.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

Професионално спасяване в открити води и подпомагане на бедстващи плувци
Оказване на първа долекарска помощ
Наблюдение на промените в състоянието на морската вода и поставянето на съответната флагова сигнализация за отразяването им.
Прилагане на правилата за водна безопасност.
Образование на обществеността относно системата за предупреждение (флаговата сигнализация) за посока на вятъра, опасни течения или вълнение.
Поддържане на спасителското оборудване за безопасност.
Изпълнява съответна работа, както е възложено от старшия спасител
Присъствие на пълно работно време.

МИНИМАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ за позицията

Да имаш навършени 18 години

Да притежаваст удостоверение за правоспособност на СПАСИТЕЛ НА ОТКРИТИ ВОДНИ ПЛОЩИ

Успешно заверен ЛИЧЕН ТАЛОН на СПАСИТЕЛЯ за 2022г.

Удостоверение за физическа годност /МЕДИЦИНСКО/ към датата на кандидатстване за дейността

Да се попълни заявлението за кандидатстване

УСЛОВИЯТА НА ТРУД 

Работата се извършва предимно на открито при различни и неблагоприятни метеорологични условия, условия на вода и вълнение. Може да изисква известно излагане на разгневени клиенти, екстремен шум, екстремни температури (топлина и слънце), миризми, височини и/или прах.

Работно време от 08:00 - 18:00ч

2 почивни дни в месеца

1600 лв трудово възнаграждение

съдействие при осигуряване на настаняване

За м. Юли и Август 2022

ЗА КОНТАКТИ:

НЕНО ДОБРЕВ - 0884 528 360

Места: 6

Кандидатсвай